El projecte PIRAGUA publica totes les bases de dades generades en accés lliure

El consorci que va liderar el projecte PIRAGUA publica les bases de dades generades en accés lliure
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

El projecte "PIRAGUA - Avaluació i prospectiva dels recursos hídrics dels Pirineus en un context de canvi climàtic, i mesures d'adaptació amb impacte en el territori" va abordar, entre els anys 2018 i 2021, la caracterització del cicle hidrològic als Pirineus per millorar la capacitat d'adaptació dels territoris davant els reptes imposats pel canvi climàtic. Andorra Recerca + Innovació va participar com a soci en aquest projecte del programa europeu POCTEFA liderant un cas d'estudi en territori andorrà (veure més detall a la web del projecte).

Les bases de dades generades durant el projecte ja es poden consultar i descarregar des del portal de ciència oberta digitalCSIC, a través de l'enllaç https://digital.csic.es/handle/10261/270632.

El repositori d'accés obert de PIRAGUA conté els conjunts de dades i informes científics sobre el balanç hídric i els recursos hídrics dels Pirineus (França, Espanya i Andorra) en el passat recent, present i projeccions futures. Això inclou conjunts de dades sobre usos i gestió actuals de l'aigua, estadístiques i tendències observades en cabals i aigües subterrànies, esdeveniments extrems i inundacions, forçament climàtic històric i futur i simulacions de balanç d'aigua per als períodes històric i futur. Inclou també dos informes científics: un de base física sobre els canvis observats i projectats als recursos hídrics dels Pirineus i un d'opcions d'adaptació basades en diversos casos d'estudi.