AR+I entra a formar part de l'EFI, una organització intergovernamental dedicada a la recerca i la gestió forestal

AR+I entra a formar part de l'EFI, una organització intergovernamental dedicada a la recerca i la gestió sostenible dels boscos

Es tracta d'un acord estratègic donat que el 40% de la superfície d'Andorra és arbrada
 

Andorra Recerca i Innovació ha entrat recentment a formar part de l’Institut Forestal Europeu (EFI) com a membre associat. L'EFI és una organització intergovernamental dedicada a la recerca i a la promoció de la gestió sostenible dels boscos a Europa. Va ser fundat el 1993 i la seva seu es troba a Joensuu, Finlàndia. El seu objectiu principal és produir i proporcionar informació científica per ajudar els països a prendre decisions sobre la gestió dels seus recursos forestals i la protecció de les funcions ecosistèmiques dels boscos.

L'EFI té una visió estratègica, actua de pont entre la comunitat científica, els responsables polítics i la societat en general, i promou la recerca per abordar els reptes relacionats amb els boscos europeus. Els seus eixos principals de treball són la bioeconomia, la governança i la resiliència.

Actualment, i juntament amb altres 130 institucions, ja son 41 països que es troben dins de l’EFI formant xarxa.

La importància que Andorra formi part de l'EFI radica en diversos aspectes, doncs no envà, el país té més del 40% de la seva superfície recoberta de boscos. Aquests boscos són alhora un repte i una oportunitat, i comencen a mostrar símptomes de debilitat degut al canvi climàtic. Els boscos suposen un reservori d’aigua i de diversitat, alhora que són grans fixadors de CO2 atmosfèric. També protegeixen de riscos naturals, com allaus o esllavissades, mentre que alhora poden suposar un risc d’incendi sota determinades situacions meteorològiques. En aquest context, la participació a l'EFI permet accedir a recursos, coneixement i a experiències tècniques compartides des de la xarxa. Tot aquest coneixement és la base per una gestió forestal adaptada al canvi climàtic, que protegeixi les funcions ecosistèmiques i posi en valor els recursos.

També són d'interès els programes de recerca i innovació en l'àmbit forestal que s’impulsen des de l’EFI. Alguns d’ells tenen a veure amb projectes que properament anunciarem des d'AR+I, i d’altres sobre la gestió adaptada al canvi climàtic, la salut dels boscos, projectes de boscos urbans o polítiques forestals.