ARI Aula tanca el curs escolar amb 130 sessions formatives i la participació de 2.600 alumnes

 ARI Aula tanca el curs escolar amb 130 sessions formatives i la participació de 2.600 alumnes

Durant el curs escolar 2022-23, des d’Aula, l’àrea d’Andorra Recerca + Innovacio´ (AR+I) que es dedica a la divulgació científica dirigida, principalment, a centres formatius, s’han dut a terme 130 sessions formatives a les escoles del pai´s dels tres sistemes educatius. En les formacions han participat 2.591 assistents, amb edats compreses entre els 10 anys i fins a adults. Les intervencions a les escoles es realitzen majoritàriament per part de la te`cnica pedago`gica de l’Aula, i tambe´ amb la participacio´ d’investigadors i d’investigadores d’Andorra Recerca + Innovacio´.

En aquest resum de col·laboracions adjunt al final de l’article, les sessions formatives s’han agrupat segons les etapes escolars, i en cadascuna d’elles, s’especifica la formacio´ rebuda, en quins centres educatius s’han realitzat, el nombre de sessions fetes i el nombre d’alumnes que han rebut la formacio´. En les intervencions emmarcades amb projectes internacionals d’a`mbit pirinenc, es tracten globalment les intervencions.
 


Col·laboracions formatives a les escoles durant el curs 22-23