AR+I analitza l’ús de les tauletes tàctils als centres educatius andorrans

AR+I analitza l’ús de les tauletes tàctils als centres educatius andorrans

L’àrea Sociologia ha iniciat el treball de camp i enquestarà alumnes i professors


L’àrea de sociologia d’Andorra Recerca + Innovació ha iniciat, per encàrrec del ministeri d’Educació, Ensenyament Superior i Relacions Institucionals, unes enquestes dirigides al professorat i a l’alumnat de l’Escola Andorrana. L’objectiu del treball és conèixer la situació actual envers l’ús de les tecnologies dins i fora dels centres educatius. Més concretament, es busca analitzar quin és l’ús de les tauletes tàctils dins les aules i l’impacte d’aquest ús. S’enquestarà els alumnes de 2n any de tercer cicle de primera ensenyança, els de 2n any de primer cicle de segona ensenyança, els estudiants de 2n any de 2n cicle de segona ensenyança i també els de primer de batxillerat.

Els enquestadors realitzaran qüestions als alumnes al voltant de les hores al dia que utilitzen recursos digitals durant el curs, sobre la seva percepció de si aquest temps és molt o poc, per les activitats concretes en les quals es considera que s’abusa dels dispositius, sobre si l’ús de les tauletes fa que es distreguin i mirin coses que no són de la tasca que se’ls està demanant o sobre si des del centre educatiu l’informen sobre temes de seguretat, privacitat i salut relacionats amb les tecnologies digitals, mitjançant tutories, xerrades, etc.

També els docents seran enquestats sobre la freqüència amb la qual utilitzen dispositius digitals (ordinadors, tauletes tàctils...) abans de la implementació del PERMSEA, sobre la seva consideració pel què fa a la suficiència del suport per al manteniment dels recursos tecnològics en el seu centre educatiu, si han realitzat alguna formació relacionada amb els recursos digitals o en quins aspectes creuen que la Intel·ligència Artificial pot millorar el seu treball com a docents.

És previst que del treball de camp conclogui en coincidència amb la finalització del curs escolar.