El 47,4% dels 1.210 enquestats per Andorra R+I no sap quin partit votarà

El 47,4% dels 1.210 enquestats per Andorra R+I no sap quin partit votarà

AR+I presenta els resultats de l’enquesta preelectoral als comicis del 2 d’abril

L’àrea de sociologia d’Andorra Recerca i Innovació ha elaborat una enquesta amb un univers que incloïa tota la població d’Andorra major de 18 anys amb telèfon fixe o mòbil. La mostra ha estat de 1.210 persones escollides de manera aleatòria: 810 de nacionalitat andorrana i 400, no andorranes. El treball de camp s’ha elaborat entre el 21 de febrer i el 8 de març de 2023.

Seguint aquesta metodologia, la primera pregunta, sobre quin interès té per la política, un 53% de les persones de nacionalitat andorrana han respost “molt o bastant” i un 46% han contestat “poc o gens”. Entre les que no tenen la nacionalitat, un 34% ha mostrat “molt o bastant” interès i un 64%, “poc o gens”.

En allò referit a la valoració dels líders polítics, la mitjana, per als andorrans, ha estat: Xavier Espot (6,2), Cerni Escalé (5,7), Pere López (5,6), Judith Pallarès (5,2), Josep Maria Cabanes (5,2) i Carine Montaner (4,7). Pel què fa a la mitjana per part de les persones no andorranes: Xavier Espot (6,6), Pere López (6,3), Judith Pallarès (5,8), Cerni Escalé (5,8), Josep Maria Cabanes (5,6) i Carine Montaner (5,3).

L’enquesta també valora la tasca de l'Executiu i dels grups parlamentaris. Per als andorrans, tenint en compte la mitjana de l’1 al 10, els resultats de les respostes són: Govern, que passa de 6,1 el 2022 a 5,6 el 2023; Ciutadans Compromesos, de 5,2 a 4,9; Demòcrates, de 6 a 5,6; Liberals, de 5,1 a 4,7; Socialdemòcrates, de 4,9 a 5,2; Tercera Via, de 4,6 a 4,5 i la consellera general no adscrita, Carine Montaner, de 3,3 a 4,3. Per a les persones de nacionalitat estrangera: Govern passa de 6,7 el 2022 a 6,2 el 2023; Ciutadans Compromesos, de 5,6 a 5; Demòcrates, de 6,2 a 5,7; Liberals, de 5,8 a 5,1; Socialdemòcrates, de 5,6 a 5,7; Tercera Via, de 5 a 4,8 i la consellera general no adscrita, Carine Montaner, de 4,3 a 4,7.

A l’apartat referit a les expectatives electorals, preguntats sobre si ara se celebressin eleccions generals quin partit o coalició creu que guanyaria, les respostes dels andorrans són: Demòcrates per Andorra (DA + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units pel Progrés + Independents), 51,2%; Partit Socialdemòcrata + Progressistes SDP, 4,9%; Liberals d’Andorra, 1,9%; Concòrdia, 0,5%; Acció, 0,5%; Andorra Endavant, 2,9%, “no sap”, 35,3% i “no contesta”, 2,6%. Per a les persones de nacionalitat no andorrana: Demòcrates per Andorra (DA + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units pel Progrés + Independents), 36,3%; Partit Socialdemòcrata + Progressistes SDP, 6,4%; Liberals d’Andorra, 1,9%; Andorra Endavant, 1,7%, “no sap”, 50,6% i “no contesta”, 3%.

Els enquestadors d’Andorra Recerca i Innovació també han preguntat per la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Qüestionats sobre quin tipus de relació creuen que s’hauria d’acordar entre Andorra i la Unió Europea, els andorrans responen: ser membre de la UE, 10%; un acord d’associació com el que s’està negociant actualment, 42,5%; ja està bé l’estatus d’Andorra que hi havia fins ara, 25,3%; menys relació que la que es té actualment, 6,3% i un 16%, no sap o no contesta. Per als no andorrans: ser membre de la UE, 22%; un acord d’associació com el que s’està negociant actualment, 37,6%; ja està bé l’estatus d’Andorra que hi havia fins ara, 19,4%; menys relació que la que es té actualment, 4,1% i un 17%, no sap o no contesta.

Qüestionats sobre si aniran a votar a les properes eleccions generals del 2 d’abril, les respostes són: sí, aniré a votar, 90%; no aniré a votar, 5%; ns/nc, 5%. En allò referit al vot decidit, a quin partit o coalició pensa votar a les properes eleccions (llista nacional): Demòcrates per Andorra (DA + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units pel Progrés + Independents), 42%; Partit Socialdemòcrata + Progressistes SDP, 23,4%; Liberals d’Andorra, 6%; Concòrdia, 11,3%; Acció, 2,4%; Andorra Endavant, 15%. Ara bé, cal tenir en compte que aquests darrers percentatges s’han calculat sobre els enquestats que han manifestat quin partit tenien pensat votar (248 de 810 persones). Però a banda, hi ha un percentatge elevat del total, el 47,4%, que ha respost que no sap quin partit votarà, un 1,3% diu que ho farà en blanc, un 5% ha contestat que no anirà a votar i un 15,2% no ha respost la pregunta.


Consulta aquí els RESULTATS DE L'ENQUESTA POLÍTICA, març de 2023