Marta Bertran

Marta Bertran
Coordinadora

Diplomada en publicitat i relacions públiques. Sempre al peu del canó. No cal dir res més.