Lluís Martínez

Lluís Martínez
Comptable

Aficionat a l’astronomia. Compagina els números amb la producció musical.