Debats de recerca 2021

Debats de recerca 2021

En els 14ns Debats de recerca parlarem sobre l'ús de la tecnologia en el camp de la meteorologia i la climatologia. 

Per a més informació consulteu el següent enllaç.