Ja es pot consultar l'informe: ‘L’evolució dels usos dels recursos hídrics i possibles tensions sota escenaris de canvi climàtic a Andorra’

Ja es pot consultar l'informe: ‘L’evolució dels usos i recursos hídrics i possibles tensions sota escenaris de canvi climàtic a Andorra’

Segons els resultats del projecte PIRAGUA, que s’emmarca en el programa POCTEFA (INTERREG V-A España-França-Andorra) i que es va presentar a Andorra Recerca + Innovació al febrer, el Principat té prou recurs hídric per satisfer les demandes d'aigua previstes per part dels principals sectors destinats a l’ús humà fins al 2050. Però, en moments puntuals, les elevades demandes a diferents sectors poden entrar en competència i provocar un conflicte de prioritats entre usos, especialment per mantenir l'ús ecològic del riu, és a dir, les seves funcions ecosistèmiques. Així doncs, en el futur es preveuen més habituals els períodes de sequera podent accentuar aquesta problemàtica. En aquest sentit, cal destacar que la metodologia emprada no ha contemplat els efectes que possibles períodes perllongats de sequera puguin tenir per a la disponibilitat dels recursos hídrics.

Aquesta és una de les conclusions del projecte ‘Piragua: avaluació i prospectiva dels recursos hídrics dels Pirineus en un context de canvi climàtic, i mesures d'adaptació amb impacte en el territori’, que aborda la caracterització del cicle hidrològic als Pirineus per millorar la capacitat d'adaptació dels territoris davant els reptes imposats pel canvi climàtic.

Un dels casos que es va estudiar dins d’aquest projecte, que s'alinea amb l'estratègia de cooperació transfronterera de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), va ser el d’Andorra. Des d’aquest dilluns, Andorra Recerca + Innovació posa a disposició dels usuaris l’informe complet d’aquest cas d’estudi que focalitza aquesta problemàtica al Principat: ‘L’evolució dels usos dels recursos hídrics i possibles tensions sota escenaris de canvi climàtic a Andorra’.

La confluència del canvi climàtic, la transició energètica i un model socioeconòmic amb un pes important de la indústria turística basada en un ús intensiu de l’aigua podria amenaçar la sostenibilitat futura dels recursos hídrics. Aquest cas d’estudi analitza els recursos hídrics d’Andorra a través d’un enfocament integrat que combina la modelització hidrològica i la de la gestió dels recursos hídrics.

En algunes zones pirinenques com Andorra, es preveu un augment de la població resident que se sumaria a l'increment del turisme previst a l'estiu, on l'interval de bones temperatures s’estendrà en aquest període. Les principals mesures adaptatives al canvi global per al sector domèstic i turístic proposades al cas d'estudi se centren en:

  • Reduir les pèrdues a la xarxa de distribució de l'aigua i monitoritzar totes les captacions i xarxes de distribució.
  • Promoure una gestió de l'aigua més eficaç als centres turístics i donar a conèixer manuals de bones pràctiques de gestió de l'aigua tant a usuaris com a promotors. Les mateixes mesures també s'apliquen al consum domèstic d'aigua.
  • Promoure una desestacionalització del turisme centrat en el mes d'agost cap a mesos de baixa demanda i disponibilitat de recurs més favorable.

Consulta l’informe sobre el cas d’estudi: ‘L’evolució dels usos dels recursos hídrics i possibles tensions sota escenaris de canvi climàtic a Andorra’