AR+I s’estrena a la 39ª Conferència Internacional de Parcs Científics i Àrees d’Innovació, juntament amb altres 77 països

Andorra Recerca i Innovació s’estrena a la 39ª Conferència Internacional de Parcs Científics i Àrees d’Innovació, juntament amb altres 77 països

La Conferència ha estat organitzada per la IASP (Associació Internacional de parcs científics i tecnològics) a Sevilla els dies 27, 28, 29 i 30 de setembre


Des de la signatura de l’acord d’incorporació d’Andorra Recerca i Innovació a la xarxa IASP, que va tenir lloc el passat mes de febrer, a través de l’impuls del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; el Principat d’Andorra ha esdevingut nou membre afiliat a la IASP.

Aquest acord permet assolir diversos objectius com: connectar-se a l’única comunitat de centres de recerca i innovació internacionalment reconeguda, la IASP, que coordina una xarxa activa de gestors d'àrees d'innovació, parcs científics, parcs de recerca i districtes d'innovació incloent les start-ups i empreses que en formen part, establint els estàndards de qualitat i rigor requerit en aquests tipus d’infraestructures. L’afiliació també permetrà avançar en la definició del districte tecnològic que s’està treballant al país, reflexionar i incorporar aquelles àrees de coneixement que més impacte puguin tenir a la societat a nivell econòmic, social, cultural, interconnectant diverses fonts multisectorials de coneixement i ajudant al desenvolupament econòmic dels seus membres.

La IASP és l'associació líder d'ecosistemes d'innovació a tot el món, que té com a missió  ser la xarxa global de districtes d'innovació, parcs científics i altres àrees d'innovació, impulsant el creixement i la internacionalització.

A la xarxa hi ha 77 països representants i durant el congrés hi han estat presents més de 400 delegats de 60 països. Durant les conferències s’han  tractat diversos temes que es tradueixen en oportunitats per ser enfocades des de la innovació oberta i la digitalització per tal de per garantir els reptes que tenim actualment per davant: canvi climàtic, desigualtat, treball i economia, o mobilitat, entre d’altres.

Les conclusions inicials dels experts que han efectuat les diferents ponències passen per l’aprofitament del talent, dels recursos existents i les infraestructures, connectant la recerca i els avenços tecnològiques amb la cultura i espais naturals, de manera que es generi una relació de creixement i millora de la qualitat de vida a través de la creació de noves empreses que vulguin contribuir a la reducció de la despesa energètica, de la petjada de CO2 i a la conservació de la biodiversitat, el que es coneix com a Green Innovation. Els membres de la IASP es comprometen a ser un exemple accelerador de creació de talent, de transferència de coneixement i ara, més que mai, d’actors clau en la cerca de possibles solucions en aquesta àrea.

Des d’Andorra Recerca i Innovació se seguirà treballant conjuntament amb els experts de la IASP, així com amb d’altres actors del nostre país o de la xarxa internacional, en el projecte d’exploració i definició del model òptim i més eficient de Parc Científic-Tecnològic o Àrea d’Innovació que pot desenvolupar el Principat d’Andorra en base a la seva realitat local i al context  internacional.