Informació general i d'organització de la Fundació

1.- Informació organitzativa, estructura administrativa, funcions i competències

Aquesta informació es troba a la Llei de creació de la Fundació, del 13 de maig del 2021. Consulta aquí la Llei 11/2021, del 13 de maig, de creació de la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació.

2.- Organigrama

Consulta aquí l'organigrama del Patronat i l'organització d'Andorra Recerca + Innovació.

3.- Relació de treballadors

Consulta aquí la plantilla que forma part d'AR+I.