Activitats de la Fundació

1.- Catàleg de serveis i cartes de serveis

Tota la informació corresponent als serveis i cartes de serveis d'Andorra Recerca + Innovació estan recollits a la Llei de creació de la Fundació, de 13 de maig de 2021. Consulta aquí la Llei.

2.- Plans, programes d’actuació i projectes

Tota la informació que correspon a aquest apartat està publicada a la web d'Andorra Recerca + Innovació. Consulta-ho aquí.