Resultats de l’enquesta de l’Observatori

Aquest matí s’han presentat en roda de premsa telemàtica els principals resultats de l’enquesta de l’Observatori del primer semestre del 2021.

L’edició d’aquest semestre inclou quatre apartats: preguntes sobre els principals problemes d’Andorra en l’actualitat, seguit del bloc de la situació econòmica, salut, i finalment el bloc d’habitatge.

El treball de camp es va dur a terme entre el 9 i el 27 d’abril del 2021 mitjançant una enquesta telefònica. L’univers és tota la població d’Andorra a partir de 18 anys que viu en una llar amb telèfon fix o que tenen un telèfon mòbil. I la mostra està formada per 742 persones escollides de manera aleatòria entre tots els possibles números de telèfon d’Andorra.

Podeu consultar els resultats a continuació.