Projectes

Projecció demogràfica 2020-2031

Una projecció demogràfica és un càlcul sobre les tendències de la població per tal de deduir o fer un pronòstic de la seva evolució futura. Per elaborar-la s’estudia la natalitat, la mortalitat, l’envelliment, l’esperança de vida, la fecunditat i en el cas andorrà té una rellevància molt important la migració. 

Des del Grup de Recerca Sociològica ens ha semblat molt interessant tenir una projecció demogràfica dels habitants del país, per complementar els estudis que tenim em marxa i per disposar d'una eina de consulta per a les administracions i per la població en general. 

Aquest estudi es complementa amb una projecció demogràfica de les llars d'Andorra, de la que aviat tindrem els resultats.  

El Dr. Joaquín Recaño —demògraf del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona— ha estat l'expert encarregat de desenvolupar aquesta anàlisi. 

Resultats de la projecció de les llars: 
Presentació a la premsa
- Informe


Projectes