Projectes

Dinàmica d'allaus
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

Aquest projecte va començar l’any 2017. Té per objectiu comprendre els efectes de la nivoclimatologia i la nivometeorologia local en la dinàmica d’allaus a Andorra, així com aplicar els nous procediments, eines i tecnologies per caracteritzar-la.  

Els resultats permetran saber amb major detall on i quan es produeixen allaus a Andorra que afectin carreteres, infraestructures i estacions d’esquí. Així, els resultats permetran generar nou coneixement per millorar la gestió del risc d’allaus d’Andorra dels diferents actors implicats (especialment Govern i les estacions d’esquí) des del punt de vista de la gestió de la informació, el protocols i procediments utilitzats, així com les eines i les tecnologies emprades per tal d’identificar possibles millores en aquests quatre àmbits. 

En el projecte hi col·laboren diferents estacions d’esquí del país, el Servei de Meteorologia del Govern d’Andorra i el Ministeri d’Ordenament Territorial. 

El gran volum de treball de recerca que s’ha de fer requereix la implicació d’una persona a temps total, per aquest motiu s’està dirigint la tesi doctoral del Sr. Jon Apodaka emmarcada dins d’aquest projecte i que està finançada amb un ajut de tercer cicle del Govern d’Andorra. 

Durant el 2018 s’han realitzat els anàlisis de la relació entre l’evolució meteorològica i climàtica, més concretament amb els patrons de temps i el desencadenament artificial i activitat d’allaus a les diferents estacions d’esquí i punts de control de carreteres. A més, s’han  realitzat diferents proves pilots del potencial de noves eines, com la teledetecció per imatge satèl·lit o els drons per la recollida d’informació més acurada sobre activitat d’allaus. 


Projectes