Presentació de la projecció de població d’Andorra 2021-2031

Aquest matí, Joaquín Recaño, demògraf del Centre d’Estudis Demogràfics ha presentat la projecció de població d’Andorra 2021-2031. La projecció presenta tres escenaris, un baix, central (el més probable) i alt.

Aquest projecte neix a iniciativa del Grup de Sociologia de l’Andorra Recerca + Innovació (AR+I) i s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració del Departament d’Estadística del Govern d’Andorra.

A continuació podeu consultar la presentació de les dades.