Evolució de gruix de neu

Evolució de gruix de neu

Evolució de gruix de neu

En el marc del projecte CLIM’PY: Caracterització de l’evolució del clima i provisió d’informació per l’adaptació als Pirineus (EFA 081/15), un dels resultats del projecte va ser el desenvolupament d’una base de dades de la capa de neu. En aquest sentit s’ha publicat els gràfics d’evolució del gruix de neu al portal OMA (Observatori de la Muntanya d’Andorra) a la secció “CLIMA I NEU”.

Per descriure l’evolució del mantell nival a escala pirinenca des de 1983 fins a l’actualitat, s’han utilitzat les dades de les estacions d’esquí. La metodologia del projecte ha permès reconstruir les sèries temporals a partir de simulacions pel període 1980-2016. La combinació de les observacions in-situ i les modelitzacions ha millorat la qualitat de les dades i ha aportat continuïtat a les sèries durant tota la temporada, sobretot quan les estacions d’esquí no estan operatives i per tant, no es fan observacions.

A més de les estacions d’esquí, també s’ha inclòs la informació de les estacions automàtiques d’alta muntanya de Perafita, Bony de les Neres i Sorteny. Les observacions són automàtiques i es pren el màxim diari per a fer la representació del mantell nival.

Per qualificar les temporades en deficitàries o excedentàries, s’han calculat els percentils per a cada temporada. Per exemple, a l’estació d’Arcalís la temporada 1989-1990, l’evolució del mantell va ser molt deficitari, amb valors per sota el percentil 10 i 30. En canvi, en la següent temporada hivernal, el mantell es va situar en valors pròxims a la mitjana (percentil 50 aproximadament) i en alguns casos per sobre el percentil 70, el que voldria dir que és tractaria d’una temporada normal.

L’àrea blava del gràfic representa l’evolució diària del gruix de neu màxim mesurat en 24h. Les línies de diferents colors representen els percentils 10, 30, 50, 70 i 90% per a cada estació calculats amb tots els anys disponibles, des del 1980 per les estacions d’esquí i 2009 per les estacions d’alta muntanya.

Us animem a consultar les diferents temporades en els diferents punts del territori i veure si la vostra memòria coincideix amb els resultats obtinguts