Yassine Raguig

Yassine Raguig
Tècnic

Ambientòleg i hidròleg especialitzat en anàlisi i tractament de dades. Al peu del canó contra la covid-19. Simpàtic, excepte amb els comercials.