Marc Lemus

Marc Lemus
Investigador

Doctor en Geografia, especialitzat en climatologia de muntanya. La seva experiència en treball de camp es limita a les sortides que fa en BTT.